torsdag 24 mars 2011

Översättning

När jag började med denna blogg för drygt ett år sedan var min ambition att skriva mina texter både på svenska och ungerska. Denna ambition berodde dels på min önskan att förbättra mina kunskaper i ungerska, dels avsåg jag härmed att kunna presentera mina texter för enbart ungerskspråkiga bland släkt och vänner. Med tidens gång började det kännas litet omständligt med denna parallella presentation av mina texter, något som också naturligtvis inverkade på intensiteten i min textproduktion. När jag nu insett att man med hjälp av Google translate kan få en ögonblicklig översättning till ungerska, eller till vilket annat språk man önskar, känner jag att trycket på mig att parallellt presentera mina texter på svenska och ungerska har eliminerats. Behovet att förbättra mina kunskaper i ungerska kvarstår naturligtvis, men jag tror att jag nu föredrar övning på andra sätt än det omständliga skrivandet av texter parallellt på två språk. En direktöversättning på det sätt som sker med Google translate ger förstås ett resultat som har en del brister, men man kan ändå få en ganska god uppfattning om textens innehåll på det önskade språket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar